24/7 bereikbaar Grootste aanbod in de Benelux Gegarandeerde cursusdatums Het beste cursusmateriaal Leer van erkende Pyrotechnici

Verlopen5-daagse cursus (incl. ontbranding en examen)

 • 5-daagse cursus (incl. examen)
  7 oktober 2019 - 11 oktober 2019
  09:00 - 15:00
 • 5-daagse cursus (incl. examen)
  18 november 2019 - 22 november 2019
  09:00 - 05:00

Inhoud 5-daagse cursus

De meest complete cursus die wordt aangeboden is de 5-daagse cursus (incl. praktijkdag en examen Beperkt toepassingsgebied, Groot Vuurwerk en Pyrotechnische Speciale Effecten). Zeer geschikt voor vergunningverleners, adviseurs, toezichthouders en handhavers die de werkervaringen willen opdoen waar toepassers en deskundigen (Pyrotechnici) mee te maken krijgen in het werkveld en de daarmee samenhangende (veiligheids)risico’s voor de omgeving. Je zult als kandidaat hoofdzakelijk gaan werken met pyrotechnische artikelen (o.a. diverse soorten vuurwerk) en special effects. Dit wil zeggen dat je zelf je eigen vuurwerkevenement gaat verzorgen, in combinatie met special effects (diverse soorten vlammen, CO2, sparklers, etc.). Je gaat vuurwerk en special effects bewerken, opbouwen, opstellen, programmeren, ontbranden en afbouwen. Geen zorgen, wij regelen dat er een melding is gedaan! Daarnaast zorgen wij voor voldoende aanwezigheid van deskundigen op de locatie. Wij denken dat het essentieel is om, juist vanuit de rol die je bekleed, de werking en gevaren van vuurwerk en special effects (en daarmee samenhangende gevaarlijke stoffen) te (her)kennen. Pas dan ben je in staat de risico’s in te schatten en anderen te beoordelen.

Inbegrepen

Bij de prijs van deze cursus is inbegrepen:

 • 4 dagen cursuslocatie De Zandkamer in ‘s-Hertogenbosch (nabij Centraal Station);
 • 1 dag outdoor ontbrandingslocatie in ‘s-Hertogenbosch (nabij Centraal Station);
 • vervoer van en naar de ontbrandingslocatie vanaf het Centraal Station;
 • afsluitend Kiwa gecertificeerd examen incl. getuigschrift voor het beperkt toepassingsgebied, groot vuurwerk en pyrotechnische speciale effecten;
 • koffie, thee en water incl. middaglunch;
 • schrijf-, markeer- en notitiematerialen;
 • persoonlijke beschermingsmiddelen (oordoppen, veiligheidsbril, veiligheidshelm, klimtuig, handschoenen, overall, etc.);
 • materialen voor de opbouw van de vuurwerkshow (rekken, tape, tyraps, vonkvrij gereedschap, schietkist, elektrische ontstekers);
 • diverse typen vuurwerkartikelen (F1 t/m F2 en T1 en T2) om te ontbranden (fonteinen, jets, batterijen, mines, comets, lances (vuurwerkletter), waterval, bengal flames, line rockets, flashes, strobes, etc.);
 • diverse typen special effects om mee te werken (diverse soorten vlammen, CO2, sparkler machines, etc.);
 • meerdere gecertificeerde deskundigen voor een persoonlijke begeleiding;
 • door onszelf ontwikkelde lesboek(en).

De kandidaat dient zelf voor geschikte kleding te zorgen, gelet op de weersomstandigheden (water- en winddichte jas, werkschoenen, etc.).

Dagindeling

Maandag

09:00-17:00

 

Theorie (Beperkt toepassingsgebied, materiaalkennis en veilig werken).

Enkele highlights aangaande de theorie:
– arbeidsveiligheid (arbeidsomstandighedenwetgeving);
– externe veiligheid;
– milieu (Vuurwerkbesluit, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk en Regeling aanwijzing theater- en consumentenvuurwerk);
– vervoer en verpakking van ontplofbare stoffen (ADR/VLG, WVGS);
– wettelijke aansprakelijkheid;
– lokale regelgeving (APV);
– pyrotechniek (geschiedenis, mengsels, materialen en ontwikkeling);
– veilig werken, calamiteiten, brandveiligheid en beschermingsmiddelen.

Dinsdag

09:00-17:00

 

Theorie (Vuurwerk en Special Effects)

Ochtend
In de ochtend wordt de theorie aangaande vuurwerk behandeld:
– de diverse soorten vuurwerk (professioneel vuurwerk, consumentenvuurwerk en theatervuurwerk) en op welke wijze daarmee veilig moet worden gewerkt;
– de te gebruiken gereedschappen, hulpmiddelen en materialen bij het werken met vuurwerk en de inspectie en opstelling daarvan;
– de ontstekingsmiddelen (lontsoorten en elektrische ontstekers);
– de toepassing van halffabrikaten en losse pyrotechnische mengsels;
– de op- en afbouw van vuurwerkshows, alsmede alle toepasselijke handelingen;
– de omgang met bijzondere situaties (windsnelheden, nabijheid luchthaven, weigeraars, blindgangers, etc.).

Middag
In de middag wordt uitgelegd hoe vuurwerk en special effects moet worden geprogrammeerd:
– de diverse soorten special effects (diverse soorten vlammen, sparkler machine, CO2, etc.) en hoe te programmeren;
– de diverse soorten vuurwerk en hoe te programmeren (bijv. op muziek).

Woensdag

09:00-17:00

 

Praktijkdag (vuurwerk en special effects)

Enkele highlights:
– opbouwen, opstellen, programmeren, ontbranden en afbouwen van diverse soorten special effects;
– opbouwen, opstellen, programmeren, ontbranden en afbouwen van diverse soorten vuurwerk;

Doel is alle aspecten vanaf het begin van een vuurwerkevenement te behandelen aan de hand van een praktijkcasus, alsmede alle risico’s die daarmee samenhangen en welke (mitigerende) maatregelen men preventief en/of proactief zou kunnen/moeten nemen.

Donderdag

09:00-17:00

 

Terug- en vooruitblik

Ochtend
– Terugblikken op voorgaande dagen, met name het dag 1 (herhaling op hoofdlijnen);
– Het leggen van verbanden tussen de theorie (dag 1 en 2) en de praktijk (dag 3);
– Eventuele bijzonderheden bespreken en gelegenheid voor vragen en discussie.

Middag
Na de middaglunch zal extra aandacht worden besteedt aan:
– onderwerpen waar de kandidaten behoefte aan hebben;
– het oefenen van examenvragen.

Vrijdag

09:00-15:00

Examen

Afsluitend Kiwa examen voor de toepassingsgebieden:

– Beperkt toepassingsgebied;
– Groot Vuurwerk;
– Pyrotechnische Speciale Effecten.

Inhoud praktijkdag

Tijdens de praktijkdagen worden de volgende onderwerpen behandeld met behulp van een praktijkcasus die de kandidaten gezamenlijk moeten uitvoeren ten aanzien van vuurwerk en special effects:

 • de werking van ontstekers en het toepassen hiervan op diverse typen vuurwerkartikelen en special effects;
 • de werking, brandsnelheid en toepassing van verschillende lonten (quickmatch, tapematch, viscco) en de werking van vertragers (pyroclocks) bij vuurwerk;
 • de werking van een schietsysteem, waar deze aan moet voldoen en de diverse soorten schietsystemen die in de praktijk het meest worden ingezet;
 • het veilig en stabiel plaatsen van diverse typen vuurwerk en special effects met behulp van stellages en het zekeren van deze materialen;
 • het vervoeren van vuurwerk en de stuwage hiervan;
 • het controleren en vrijgeven van de afsteeklocatie;
 • de invloed van vuurwerk en special effects op de omgeving;
 • het plaatsen van verschillende typen vuurwerk en hoe om te gaan met de veiligheidsafstanden.

Typen vuurwerk & special effects

Tijdens de praktijkdagen worden de volgende typen vuurwerk en special effects ingezet:

 • consumentenvuurwerk:
  • cakeboxen/batterijen in diverse kalibers (zo veel mogelijk geluidsarm i.v.m. overlast voor omgeving);
 • theatervuurwerk (pyrotechnische speciale effecten):
  • mines;
  • comets;
  • jets (gerbs);
  • fonteinen;
  • bengaals vuur;
  • lances (vuurwerkletters);
  • holy-fires;
  • airbursts;
  • lijnraketten (line rockets);
  • flashes;
  • strobes;
  • waterval (waterfall);
 • special effects:
  • diverse soorten vlammen;
  • CO2;
  • sparklers.

Bovenstaande typen vuurwerk en special effects worden op de locatie ingezet, indien dit op de betreffende locatie haalbaar is.

Gegarandeerde doorgang

Per cursusdatum staat hierna aangegeven welke cursus gegarandeerd doorgaat, ongeacht het aantal deelnemers. Voor sommige cursusdatums is een minimaal aantal deelnemers vereist. Het is mogelijk dat, bij voldoende aanmeldingen, de cursus op “gegarandeerde doorgang” wordt gezet. Wanneer een cursus niet doorgaat, omdat onverhoopt het aantal deelnemers niet is behaald, zullen wij je een voorstel doen voor een datum die wel gegarandeerd doorgaat. Wanneer je dit niet accepteert om wat voor reden dan ook, zullen wij eventueel betaalde tegoeden aan je z.s.m. retourneren.

Cursus op maat / locatie

Wanneer je behoefte hebt aan een cursus op maat, (juridisch) advies wil of een cursus op locatie gewenst voor een select gezelschap, dan kun je ons contacteren en doen wij je een offerte toekomen. Alle mogelijkheden zijn bespreekbaar.

Alternatief

locatie  

Telefoon locatie 073 203 26 46

Locatie website:

Adres
Koninginnenlaan 3, 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant, 5211 WD, Netherlands

x

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons Cookiebeleid.

Accepteer Weiger Privacyverklaring
WhatsApp Stuur ons een Whatsappje!