24/7 bereikbaar Grootste aanbod in de Benelux Gegarandeerde cursusdatums Het beste cursusmateriaal Leer van erkende Pyrotechnici

Keuring sprinkler

Keuring sprinklerinstallatie

Stichting Nationaal Opleidingscentrum Pyrotechniek heeft deskundige in dienst die zich bezig houden met het beveiligen van vuurwerkbunkers met behulp van geavanceerde sprinklersystemen en brandmeld- en ontruimingsinstallaties.

Ons aanbod

 • Het ontwerpen van de te installeren installatie op basis van het Programma van Eisen (PvE), ook wel het uitgangspuntendocument genoemd.
 • Het installeren van het sprinklersysteem en de brandmeldinstallatie en/of ontruimingsinstallatie.
 • Het plaatsen van de watervoorziening ten behoeve van het sprinklersysteem.
 • De volledige oplevering van voorgenoemde (technische) installaties.
 • Het periodiek onderhouden van voorgenoemde installaties.
 • Het aanleggen van (overige) installaties binnen een vuurwerkbunker krachtens Aanwijzigingsbesluit memorandum 60.

Wettelijke eisen brandbeveiligingsinstallatie

Wij houden ons louter bezig met brandbeveiligingsinstallaties die zijn bedoeld voor consumentenvuurwerk. De eisen waaraan brandbeveiligingsinstallaties moeten voldoen staan in voorschrift 5.2 van Bijlage 1 van het Vuurwerkbesluit.

Aanleg van een brandbeveiligingsinstallatie

Bij aanleg (of wijziging) van de brandbeveiligingsinstallatie moeten de volgende stappen worden doorlopen:

 1. Het bedrijf laat een uitgangspuntendocument (UPD) opstellen.
 2. Het bedrijf laat dit UPD beoordelen door een inspectie-instelling.
 3. Het UPD inclusief het bewijs van beoordeling wordt ter goedkeuring aan het bevoegd gezag voorgelegd.
 4. Het bevoegd gezag neemt een besluit. Bij een goedkeuringsbesluit kan de installatie worden aangelegd.
 5. Na aanleg en voor ingebruikname vindt een inspectie plaats door een inspectie-instelling. Bij een goedkeurend inspectierapport mag de ruimte in gebruik worden genomen.

Jaarlijkse beoordeling

Na aanleg van de installatie moet een inspectie-instelling, bijv. de door ons ingeschakelde deskundige, de brandbeveiligingsinstallatie jaarlijks beoordelen aan de hand van het goedgekeurde UPD. Onze deskundige toetst of de feitelijke situatie voldoet aan het UPD.

Vijfjaarlijkse beoordeling

Elke vijf jaar moet het uitgangspuntendocument door een inspectie-instelling worden beoordeeld op actualiteit. Dit kunnen wij voor je regelen aan de hand van een door ons ingeschakelde deskundige. Deze vijfjaarlijkse beoordeling was voorheen opgenomen in MEM 60 en onderdeel van het programma van eisen. Bij de wijziging van het Vuurwerkbesluit op 1 juli 2012 is de vijfjaarlijkse beoordeling als eis in het Vuurwerkbesluit opgenomen. Bij deze herbeoordeling moet door de deskundige worden getoetst in hoeverre het UPD voldoet aan de huidige stand der techniek. De drijver van de inrichting (degene die feitelijk de vuurwerkopslag runt) moet deze beoordeling aan het bevoegd gezag voorleggen. Het bevoegd gezag moet beoordelen of de afwijkingen aanvaardbaar zijn en kunnen blijven bestaan of dat de afwijkingen moeten worden verholpen. Bij de beoordeling door het bevoegd gezag gaat het met name om aspecten waarbij de veiligheid in het geding is.

Bel me hierover


  x

  Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons Cookiebeleid.

  Accepteer Weiger Privacyverklaring
  WhatsApp Stuur ons een Whatsappje!