24/7 bereikbaar Grootste aanbod in de Benelux Gegarandeerde cursusdatums Het beste cursusmateriaal Leer van erkende Pyrotechnici

RI&E

Risico-inventarisatie en-evaluatie (RI&E)

Stichting Nationaal Opleidingscentrum Pyrotechniek heeft de beschikking over deskundige veiligheidsadviseurs die een RI&E mogen toetsen. Daarnaast zijn wij bezig met het opstellen van een voor de branche erkende RI&E. Dit betekent dat individuele toetsing niet meer noodzakelijk is, maar kan worden volstaan met het invullen van een vooraf opgesteld model. Wij houden je via onze nieuwspagina en sociale media op de hoogte van de status hiervan!

Wat is een RI&E en is het verplicht?

De RI&E is bedoeld voor werkgever als verplicht middel krachtens de Arbeidsomtandighedenwet (Arbowet) om de gezondheid en veiligheid binnen de organisatie te bevorderen. Ieder bedrijf met personeel, dus ZZP’ers uitgezonderd, moet een schriftelijke RI&E hebben sinds 1 januari 1994. In deze RI&E moet tevens een Plan van Aanpak (PvA) zijn opgenomen. In het PvA staan maatregelen beschreven die een werkgever moet nemen om de geconstateerde risico’s aan te pakken.

Door wie een RI&E?

Als organisatie kun je zelf een RI&E opstellen. Deze taak is doorgaans belegd bij de preventiemedewerker, omdat hem deze taak wettelijk wordt toebedeeld. Deze medewerker is iemand binnen het bedrijf die zich onder andere bezighoudt met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Voor bedrijven met meer dan 25 werknemers moet hiertoe iemand zijn aangewezen. Heb je minder dan 25 werknemers, dan moeten de taken wel worden uitgevoerd, alleen hoeft er niet specifiek een preventiemedewerker te worden aangewezen. Voorts is het ook mogelijk een externe partij de RI&E te laten opstellen. Stichting Nationaal Opleidingscentrum Pyrotechniek zou dit voor jouw organisatie kunnen doen in combinatie met een toetsing door een gecertificeerde arbodienst.

Bij de opstelling van een RI&E dienen medewerkers en de preventiemedewerker te worden ingeschakeld. Immers, de werknemers hebben met eventuele risico’s te maken en kunnen dan ook het beste weten wat er op de werkvloer speelt en of bepaalde maatregelen effectief zijn.

Rol van de Veiligheidsadviseur

Wanneer er een veiligheidsadviseur binnen je bedrijf verplicht moet zijn aangesteld, dient deze voor de risico’s met het werken met gevaarlijke stoffen te worden betrokken bij de inventarisatie van de risico’s, alsmede de evaluatie daarvan. Maar ook welke maatregelen worden genomen, door wie, binnen welke termijn en wat het te bereiken (norm)doel is (wanneer is de organisatie tevreden?). Heb je een veiligheidsadviseur nodig? Wij helpen je graag verder. Kijk op onze website onder het kopje “diensten” bij Veiligheidsadviseur voor de mogelijkheden.

Globale aanpak RI&E

Het uitvoeren van een RI&E ziet er op hoofdlijnen als volgt uit.

 1. Het uitvoeren van een inventarisatie: er wordt een lijst met risico’s gemaakt. Risico’s worden onderverdeeld in risicosoorten. Zo zijn er fysieke risico’s, psychosociale risico’s en veiligheids- en omgevingsrisico’s.
 2. Het uitvoeren van een evaluatie: na de inventarisatie van de risico’s, worden de risico’s geëvalueerd. De belangrijkste risico’s moeten worden gescheiden van de risico’s met de minste prioriteit. Deze prioritering van risico’s komt van pas in de volgende fase van de RI&E, het PvA.
 3. Het Plan van Aanpak (PvA): op basis van de evaluatie en de prioritering, kun je per risico aangeven welke maatregelen er zullen worden genomen om de risico’s te mitigeren. Daarbij is het belangrijk dat maatregelen op de oorzaak (bron) zijn toegespitst en niet het gevolg. Ook praktische punten bij de uitvoer van de maatregel moeten worden beschreven, zoals de tijdsduur, de kosten, wie het gaat uitvoeren en wat het te behalen doel/norm is.
 4. Toetsen van de RI&E: als het PvA is gemaakt, moet deze worden getoetst. In sommige gevallen is wettelijk vastgelegd dat dit door een gecertificeerde arbodienst of deskundige dienst te geschieden. Wanneer je de toetsing door ons laat uitvoeren, krijg je te allen tijde een deskundige die in het register van Hobeon SKO of DNV GL staat ingeschreven.
 5. Uitvoeren van de RI&E: na het toetsen van de RI&E en PvA moet uitvoering aan het PvA worden gegeven. De mogelijk aangestelde preventiemedewerker dient het voortouw te nemen in de uitvoering van het PvA. Periodiek dient de voortgang van het PvA te worden beoordeeld. Eventueel bijstellen wanneer dit noodzakelijk is. Het is essentieel uw RI&E actueel te houden.

Branche RI&E

Een branchespecifiek RI&E-instrument is gemaakt door werkgevers en werknemers in een bepaalde branche. Het instrument bevat veelvoorkomende risico’s in een bepaalde branche. Een ondernemer die gebruik maakt van het instrument weet op die manier dat hij geen risico’s over het hoofd ziet en niet irrelevante vragen hoeft te doorlopen. Hierdoor is het opstellen van een RI&E vele malen gemakkelijker.

Een ander voordeel van een branche RI&E is dat deze een beter totaalbeeld geeft van risico’s in de branche of die zich daar zouden kunnen voordoen. De scope van degene die de branche RI&E opstelt is doorgaans ruimer dan die van een individuele organisatie.

Een erkend branche RI&E bespaart bedrijven veel tijd en geld! Daarnaast geldt dat voor bedrijven tot 25 werknemers er geen RI&E toetsing geldt. Ofwel, de RI&E is toetsingsvrij. Dat is niet het geval wanneer de organisatie een eigen RI&E opstelt. De drempel om aan de slag te gaan met een RI&E wordt zo wel heel erg laag.

Een branche RI&E nodig?

Nog even geduld! Stichting Nationaal Opleidingsbureau Pyrotechniek is bezig met de aanvraag om een model RI&E voor de branche Pyrotechniek te laten opstellen. Dit is een lang en moeizaam traject, maar met behulp van onze partner zien wij de erkenning met vertrouwen tegemoet. Wij houden jullie op te hoogte via onze sociale media en nieuwspagina op de website. 

Meer over de RI&E

Voor meer informatie over de RI&E verwijzen wij je naar www.rie.nl

Bel me hierover


  x

  Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons Cookiebeleid.

  Accepteer Weiger Privacyverklaring
  WhatsApp Stuur ons een Whatsappje!