24/7 bereikbaar Grootste aanbod in de Benelux Gegarandeerde cursusdatums Het beste cursusmateriaal Leer van erkende Pyrotechnici

FAQ

Algemeen

Kan de cursuslocatie die bij de betreffende cursus staat wijzigen?

Stichting Nationaal Opleidingscentrum Pyrotechniek streeft er naar om alle cursussen aan te bieden op de locatie die is vermeld bij de betreffende cursus op de website. Het kan voorkomen dat de betreffende locatie laat weten niet beschikbaar te zijn door onvoorziene omstandigheden. Er zal door ons naar een vergelijkbare en geschikte locatie worden gezocht in de buurt van de primaire locatie. De cursusdata zullen niet wijzigingen. Alle kandidaten krijgen zo spoedig mogelijk na de bevestiging van de locatiewijziging van ons bericht.

Wie is eigenaar van de stichting?

De oprichter, enige bestuurder en voorzitter is Maik van de Graaf en is ook als zodanig in de statuten aangewezen en ingeschreven in de KvK. De stichting is volledig onafhankelijk. De stichting maakt gebruik van diensten van derden voor het aanbieden en invullen van de cursussen en aanverwante werkzaamheden.

Leverancier/partner worden? Wij komen graag met je in contact om de mogelijkheden te bespreken!

Is er een bezoekadres?

Stichting Nationaal Opleidingscentrum Pyrotechniek heeft geen bezoekadres. Wel komen wij graag bij je praten op locatie voor mogelijkheden. Daarnaast zijn wij 24 uur per dag 7 dagen per week telefonisch en per mail bereikbaar!

Kunnen jullie ook werkervaringen (stages) verzorgen?

Wij bieden ook werkervaringen (zogenaamde: “stages”) aan in diverse toepassingsgebieden. Deze stages loop je bij een toepasser. Deze toepasser is een bedrijf die partner van ons is. Je draait dan een vuurwerkevenement mee vanaf het moment dat de vuurwerkshow moet worden opgebouwd tot de afbouw daarvan, onder deskundige begeleiding van een pyrotechnicus. Uiteraard maak je ook de ontbranding mee! Voor sommige cursussen bieden we het totaalpakket aan (cursus + examen + stages). Per cursus staat aangegeven of dit beschikbaar is!

Hebben jullie vacatures beschikbaar?

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste instructeurs en examinatoren. Heb jij affiniteit met pyrotechniek en wil jij naast je huidige werkzaamheden cursussen voor ons verzorgen of examens afnemen, dan komen wij graag met je in contact!

Om te solliciteren kun je je motivatie en cv mailen naar maik@opleidingpyrotechniek.nl.

p.s. de wet verplicht in bijna alle gevallen welke eisen een examinator moet voldoen om examens af te mogen nemen ten aanzien van een bepaald (vak)gebied. Wanneer je hier niet aan voldoet, dan verzoeken wij niet als examinator te solliciteren.

Waar kan ik me aanmelden als partner?

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste partners die ons weten te sterken. Wij komen graag met je in contact!

Je kunt mailen naar maik@opleidingpyrotechniek.nl of het contactformulier op de site invullen. Wij nemen n.a.v. je reactie contact met je op.

Examens

Is Stichting Nationaal Opleidingscentrum Pyrotechniek gecertificeerd?

Stichting Nationaal Opleidingscentrum Pyrotechniek is door de Kiwa gecertificeerd als exameninstelling om examens af te mogen nemen van de toepassingsgebieden:

  1. Beperkt toepassingsgebied (wetgeving, pyrotechniek, veiligheid en gezondheid);
  2. Groot Vuurwerk (materiaalkennis en het werken met groot vuurwerk);
  3. Pyrotechnische Speciale Effecten (materiaalkennis en het werken met pyrotechnische speciale effecten).

Wat is een KO-vraag?

Het is wettelijk verplicht geldt om vragen die over het werkplan gaan als Knock-Out (KO) te beoordelen. Dit betekent dat wanneer de kandidaat deze vraag op het examen onjuist heeft, de kandidaat per definitie voor het examen is gezakt. Het wordt aan de kandidaat schriftelijk medegedeeld welke vragen KO-vragen zijn.

De KO-vragen kunnen voorkomen als meerkeuzevragen, open vragen en casus vragen.

Wat is de wijze van examinering?

De examens voor alle toepassingsgebieden worden schriftelijk afgenomen. De examens voor alle drie de toepassingsgebieden bestaan uit meerkeuzevragen, open vragen en casus vragen.

Wat is de tijdsduur van een examen?

Wanneer de examens voor de toepassingsgebieden individueel worden afgelegd, geldt voor elk individueel toepassingsgebied een examenduur van 90 minuten (1,5 uur). Worden beide toepassingsgebieden geëxamineerd, dan geldt een examenduur van 180 minuten (3 uur).

Let wel, om een persoonscertificaat op het toepassingsgebied Groot Vuurwerk of Pyrotechnische Speciale Effecten te behalen, dien je ook het Beperkt toepassingsgebied te behalen. Ook voor dit toepassingsgebied krijgt de kandidaat 90 minuten (1,5 uur) de tijd. Dit betekent dat de totale examenduur, in het geval kandidaat examen doet voor alle (drie) toepassingsgebieden, 270 minuten (4,5 uur) bedraagt.

Bovenstaande informatie geldt ook voor herexamens.

Na het afnemen van het examen van een toepassingsgebied, zal een korte pauze worden ingelast.

Zijn er voorwaarden om te worden toegelaten tot het examen?

Er zijn voorwaarden om te worden toegelaten tot het examen. Deze worden bij aanmelding van een cursus, waarbij een afsluitend examen is inbegrepen, aan je kenbaar gemaakt. In navolgende correspondentie tussen ons zul je hiervan ook nog op de hoogte worden gebracht. De toelating door Stichting Nationaal Opleidingscentrum Pyrotechniek geschiedt door het doorlopen van de navolgende stappen:

  • het verifiëren van de identiteit van de kandidaat op basis van een geldig legitimatiebewijs;
  • het verifiëren of de volledige kosten voor het examen voorafgaand aan het examen zijn betaald;
  • het verifiëren of de regels en/of voorschriften aangaande het examen vooraf aan de kandidaat zijn verstrekt.

Wat zijn de voorwaarden voor een persoonscertificaat?

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een persoonscertificaat op een van de toepassingsgebieden (beperkt, groot vuurwerk of pyrotechnische speciale effecten) zijn als volgt:

  • het beschikken over een relevant getuigschrift c.q. diploma dat is afgegeven door een door de Kiwa gecertificeerde exameninstelling (Stichting Nationaal Opleidingscentrum Pyrotechniek). De geldigheidsduur van het persoonscertificaat is gelimiteerd tot maximaal drie jaar na de datum waarop het getuigschrift/diploma is behaald.
  • het aantoonbaar minimaal tien maal betreffende soort arbeid (gemakshalve genoemd: “stages”) binnen het toepassingsgebied Groot Vuurwerk c.q. Pyrotechnische Speciale Effecten hebben verricht onder toezicht van (een) certificaathouder(s) in de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag. Kiwa vraagt hiertoe onderliggende informatie (ter inzage) op. Deze eis geldt niet voor het Beperkt toepassingsgebied.
  • het conformeren aan de gedragscode en dienovereenkomstig handelen.
  •  het beschikken over een recente (niet ouder dan zes maanden) Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in relatie tot het toepassingsgebied van het certificaat. Voor het aanvraagformulier VOG kun je met ons of Kiwa contact opnemen.

Hoe lang is een persoonscertificaat geldig?

De geldigheidsduur van het persoonscertificaat is gelimiteerd tot maximaal drie jaar na de datum waarop het getuigschrift/diploma is behaald.

Cursussen

Welke soorten cursussen bieden jullie aan?

Per doelgroep (Pyrotechnicus, Omgevingsdienst, Veiligheidsregio, winkelier, importeur, overig) hebben wij een inhoudelijk variërend cursusaanbod samengesteld. Het overzicht vind je door op de knop “CURSUSSEN” te drukken in het menu en vervolgens de doelgroep te selecteren.

Zijn de opgegeven cursusdata gegarandeerd?

Alle cursusdata van de diverse soorten cursussen voor alle doelgroepen zijn gegarandeerd, tenzij expliciet een minimum aantal deelnemers is aangegeven! Wanneer niets is vermeld, geldt gegarandeerde doorgang, ongeacht het aantal deelnemers!

Ik wil een cursus op maat, is dat mogelijk?

Het is mogelijk dat je samen met Stichting Nationaal Opleidingscentrum Pyrotechniek een op maat gemaakte cursus overeenkomt. Deze kan bestaan uit theorie en praktijk, al dan niet gevolgd door een Kiwa-gecertificeerd examen. Het is daarnaast mogelijk anderen aan deze cursus deel te laten nemen. Je hebt ook de vrijheid tot keuze van de locatie. Over de diverse mogelijkheden gaan wij graag met je in gesprek.

Stages

Wat is een stage/werkervaring?

Er bestaan drie toepassingsgebieden. Voor twee toepassingsgebieden (Groot Vuurwerk en Pyrotechnische Speciale Effecten) moet men minimaal 10 stages/werkervaringen hebben opgedaan om het daadwerkelijke persoonscertificaat voor dat toepassingsgebied te mogen krijgen van Kiwa en als deskundige in het register bij Kiwa te worden ingeschreven.

Het behalen van stages moet bij een Toepasser. Een Toepasser is doorgaans een vuurwerkevenementenbedrijf dat door de minister is aangewezen als Toepasser. Hierdoor mag de Toepasser meldingen doen en ontbrandingstoestemmingen aanvragen voor vuurwerkevenementen. Vervolgens mag iemand die een persoonscertificaat GV of PSE bezit het vuurwerkevenementen verzorgen. De Toepasser geeft na de stages een verklaring af dat je hebt deelgenomen.

Toepassers zijn doorgaans zeer terughoudend met het aanbieden van stages (en al helemaal alle 10 de vereiste stages per toepassingsgebied), omdat ze naar hun mening een concurrent aan het opleiden. zijn. Om die reden is de Pyrotechnische markt zeer gesloten. Wij proberen dit taboe te doorbreken en kunnen via aangesloten Toepassers gegarandeerd al je stages aanbieden die je nodig hebt! Of dit boekbaar is hangt af van de cursus je volgt. Dit is uniek in de Benelux!

Kunnen jullie stages verzorgen?

Jazeker, wij kunnen al je benodigde stages verzorgen! Toepassers zijn doorgaans zeer terughoudend met het aanbieden van stages (en al helemaal alle 10 de vereiste stages per toepassingsgebied), omdat ze naar hun mening een concurrent aan het opleiden. zijn. Om die reden is de Pyrotechnische markt zeer gesloten. Wij proberen dit taboe te doorbreken en kunnen via aangesloten Toepassers gegarandeerd al je stages aanbieden die je nodig hebt! Of dit boekbaar is hangt af van de cursus je volgt. Dit is uniek in de Benelux!

Voor welke toepassingsgebieden bieden jullie stages aan?

Er bestaan drie toepassingsgebieden. Voor twee toepassingsgebieden (Groot Vuurwerk en Pyrotechnische Speciale Effecten) moet men minimaal 10 stages/werkervaringen hebben opgedaan als beginnend pyrotechnicus om het daadwerkelijke persoonscertificaat voor dat toepassingsgebied te mogen krijgen van Kiwa en als deskundige in het register bij Kiwa te worden ingeschreven.

 

Wanneer je een stage doet waarin zowel PSE als GV wordt ontbrand, dan geldt dat als 1 stage voor beide toepassingsgebieden! In het gunstigste geval hoef je dus maar 10 stages te doen. Doe je slechts 1 toepassingsgebied per keer/stage en je wilt voor beide toepassingsgebieden je persoonscertificaat, dan zul je 20 stages moeten doen.

Omgevingsdiensten & Veiligheidsregio’s

Ik wil een cursus op maat, is dat mogelijk?

Het is mogelijk dat je samen met Stichting Nationaal Opleidingscentrum Pyrotechniek een op maat gemaakte cursus overeenkomt. Deze kan bestaan uit theorie en praktijk, al dan niet gevolgd door een Kiwa-gecertificeerd examen. Het is daarnaast mogelijk anderen aan deze cursus deel te laten nemen. Je hebt ook de vrijheid tot keuze van de locatie. Over de diverse mogelijkheden gaan wij graag met je in gesprek.

Wat is de wijze van examinering?

De examens voor alle toepassingsgebieden worden schriftelijk afgenomen. De examens voor alle drie de toepassingsgebieden bestaan uit meerkeuzevragen, open vragen en casus vragen.

Welke artikelen worden ontbrand tijdens de praktijkdag(en)?

Tijdens de praktijkdag(en) worden diverse typen vuurwerk afgestoken van de categorieën F1 en F2 en T1 en T2. Hierbij valt te denken aan: mines, knallers (bangers), fonteinen, batterijen (flowerbeds), comets, waterfalls, line rockets, theatrical fires, theatrical flashes, theatrical reports, en meer…). Deze typen vuurwerk worden in diverse soorten ((stijg)hoogtes en diameters) ontbrand. Het kan voorkomen dat niet alle typen vuurwerk die door de geharmoniseerde normen worden erkend tot ontbranding worden gebracht. Gekozen is om de meest voorkomende typen vuurwerk tot ontbranding te brengen.

Wat voor kleding moet ik aan?

Wanneer je hebt gekozen voor een cursus incl. theorie, zal die dag uitsluitend binnenshuis zijn, tenzij anders afgesproken. De praktijkdagen van die cursus zullen buiten zijn. Tijdens de praktijkdagen proberen wij te beschikking over een overdekte locatie buiten, echter is dit geen garantie. Het kan dus voorkomen dat bij langdurige neerslag je toch nat wordt. Het is aan de kandidaat om zich hiertoe te kleden.

Waar is de ontbrandingslocatie en hoe kom ik er?

De ontbrandingslocatie bevindt zich in de buurt ‘s-Hertogenbosch (deze kan variëren, gelet op de beschikbaarheid). Als kandidaat wordt je opgehaald en afgezet bij het centraal station van ‘s-Hertogenbosch en/of de cursuslocatie. Vanzelfsprekend wordt dit met je afgestemd aan de start van de cursus, afhankelijk hoe andere kandidaten reizen.

Winkeliers & importeurs

Ik wil een cursus op maat, is dat mogelijk?

Het is mogelijk dat je samen met Stichting Nationaal Opleidingscentrum Pyrotechniek een op maat gemaakte cursus overeenkomt. Deze kan bestaan uit theorie en praktijk, al dan niet gevolgd door een Kiwa-gecertificeerd examen op het Beperkt toepassingsgebied. Het is daarnaast mogelijk anderen aan deze cursus deel te laten nemen. Je hebt ook de vrijheid tot keuze van de locatie. Over de diverse mogelijkheden gaan wij graag met je in gesprek.

Wat is de wijze van examinering?

Het examen voor het Beperkt toepassingsgebied wordt schriftelijk afgenomen.

Wanneer een winkelier ook examen wil doen voor de toepassingsgebieden Groot Vuurwerk en Pyrotechnische Speciale Effecten, dan dient de winkelier het cursusaanbod voor Pyrotechnici te bekijken. Dit aanbod is te vinden onder het menu van de website door op “Cursussen” te klikken en vervolgens Pyrotechnici te selecteren.

Is er een informatie- of adviseringsmogelijkheid voor de Omgevingswet?

De Omgevingswet zal naar verwachting binnen afzienbare tijd in werking gaan treden. De milieubelastende activiteit vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik en de regels die daarvoor gelden staan in een AMvB (besluit) die voortkomt uit de Omgevingswet. Wij hebben reeds kennis genomen van de Omgevingswet en de AMvB’s die daaruit voortkomen en kunnen je adviseren over wat de impact hiervan is voor jouw bedrijf. Je kunt met ons vrijblijvend een afspraak maken om de mogelijkheden te bespreken.

Cursus omgang met gevaarlijke stoffen / bewustwordingscursus

Wij bieden cursussen aan die wettelijk zijn verplicht voor medewerkers van een vuurwerkimporteur en winkelier en die in aanraking komen met gevaarlijke stoffen (lees: vuurwerk). Deze medewerker hebben doorgaans als functie chauffeur, verkoper, order picker of een soortgelijke functie. Onze cursussen zijn erop gericht de medewerker bewust te maken van de omgang met vuurwerk, wat te doen met een LOC (Lost of Content), welke mitigerende maatregelen er kunnen en soms moeten worden genomen, maar ook hoe men met gevarenherkenning omgaat (wanneer is vuurwerk 1.4G/1.3G), hoe werkt het ADR puntensysteem, etc. etc. Alle deelnemers krijgen na afloop van de cursus een door ons uitgegeven certificaat bewustwording.

x

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons Cookiebeleid.

Accepteer Weiger Privacyverklaring
WhatsApp Stuur ons een Whatsappje!